Kåre Harder Olesen

2 viceborgmester og gruppeformand for Venstre i Ballerup Kommune

Vision & Mærkesager

7. januar 2018

Lavere skat – Mere frihed

Jeg vil skabe en kommune, hvor den enkelte borger har friheden – også den økonomiske – til at forme sin egen tilværelse uden unødvendig indblanding fra kommunen.
Jeg vil samtidig sikre, at vi tager os godt af de allersvageste – dem, der har størst behov for hjælp.

Det vil jeg gøre ved at

  • SIKRE EN SUND OG ROBUST ØKONOMI

Ballerup Kommune skal fortsat have en sund og robust økonomi, som ikke igen kører af sporet, da det vil gå ud over velfærden – ikke mindst for de svageste. Den ansvarlige økonomiske politik, som Venstre har været med til at få gennemført, skal fastholdes, og derudover skal der skabes et økonomisk råderum til gennemførelse af den fortsatte udvikling af vores kommune.

Derfor vil jeg gennemføre effektiviseringer af den kommunale drift og administration og sikre, at vi hele tiden har for øje at bruge borgernes penge bedst muligt og på den mest effektive måde - herunder at vi har fokus på at levere kernevelfærd af høj kvalitet til de, som har et reelt behov for hjælp - ikke alt mulig andet.

  • SIKRE KERNEVELFÆRD AF HØJ KVALITET

De borgere, som virkelig er afhængige af kommunens hjælp - herunder de svageste ældre samt borgere med handicap - har krav på respekt for forskellighed og på at få indflydelse på eget liv, og selvom de har behov for hjælp fra kommunen, skal de fortsat kunne leve et liv så tæt på det vante, som muligt.

Borgerne skal have leveret hjælp af høj kvalitet, som er tilpasset den enkelte borgers behov, og hvor der tages udgangspunkt i, hvad borgeren kan og har af ressourcer - ikke i, hvad borgeren ikke kan.

Derfor vil jeg i høj grad involvere borgere og pårørende både i udformningen af vores politik og serviceniveau samt ved tilrettelæggelsen af hjælpen til den enkelte borger.

  • SÆNKE DEN ALT FOR HØJE SKAT

Borgerne skal have større økonomisk frihed til at tilrettelægge deres egen tilværelse, og vi skal gøre det mere attraktivt for økonomisk ressourcestærke borgere at flytte til kommunen.

Derfor vil jeg vil sænke både indkomstskat og grundskyld.

  • GIVE BORGERNE MERE VALGFRIHED

Jeg vil give den enkelte borger flere valgmuligheder i forhold til den kommunale service.

Derfor vil jeg indføre valgfrihed mellem kommunale og private løsninger, hvad enten det handler om daginstitution, skole, madudbringning, hjemmehjælp eller plejecenter.